05
Авг

Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен срок на тринадесет автомобила

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен срок на тринадесет автомобила в четири обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка на 8 броя автомобили тип пикап, среден клас, двойна кабина, висока проходимост, 4+1 места;

Обособена позиция 2: Доставка на 1 брой микробус, 16+1 места;

Обособена позиция 3: Доставка на 3 броя леки дизелови автомобили икономичен клас, нормална проходимост, 4+1 места; Обособена позиция

4: Доставка на 1 брой товарен микробус, нормална проходимост, 2+1 места,

на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти за обособени позиции - № 2 Доставка на 1 брой микробус, 16+1 места”, № 3 Доставка на 3 броя леки дизелови автомобили икономичен клас, нормална проходимост, 4+1 места” и № 4 Доставка на 1 брой товарен микробус, нормална проходимост, 2+1 места” ще се извърши на 08.08.2014 г. (петък) от 11:00 часа в заседателната зала на „Летище София” ЕАД, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, етаж 2.

Съобщение към поръчка: