20
Юни

Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен срок на тринадесет автомобила

„Летище София” ЕАД организира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен срок на тринадесет автомобила в четири обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка на 8 броя автомобили тип пикап, среден клас, двойна кабина, висока проходимост, 4+1 места;

Обособена позиция 2: Доставка на 1 брой микробус, 16+1 места;

Обособена позиция 3: Доставка на 3 броя леки дизелови автомобили икономичен клас, нормална проходимост, 4+1 места;

Обособена позиция 4: Доставка на 1 брой товарен микробус, нормална проходимост, 2+1 места”   

 

СРОК ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА: до 17:00 часа на 08.07.2014г.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ: до 17:00 часа на 15.07.2014г.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ: от 14:00 часа на 16.07.2014г. в заседателната зала на „Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници”, етаж 2

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА: 5 лева с ДДС