11
Мар

Доставка и нанасяне на биоразградими и екологично безопасни химикали за почистване

11/03/2020

Летище София ЕАД в качеството си на Възложител обявявя, че с Решение № З-209 от 11.03.2020 открива обществена поръчка /публично състезание/ с предмет „Доставка и нанасяне на биоразградими и екологично безопасни химикали за почистване от наслагвания на гума на контактните зони на пистата за излитане и кацане /ПИК/ на летище София-двукратно”.

00533-2020-0008

Срок за получаване на оферти – 07.04.2020 г. /17:00/

Отваряне на офертите – от 14:00 часа на 08.04.2020 г. в Заседателната зала на летище София, Терминал 1, Заминаващи пътници, Адм. Етаж 2.