17
Апр

Доставка на хигиенни санитарни материали, почистващи препарати, помощни хигиенни материали и полиетиленови изделия – чували

„Летище София” ЕАД организира процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на хигиенни санитарни материали, почистващи препарати, помощни хигиенни материали и полиетиленови изделия – чували”   

СРОК ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА: до 17.00 часа на 12.05.2014 г.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ: до 17.00 часа на 19.05.2014 г.

ОТВАРЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА: от 10.00 часа на 20.05.2014 г. в заседателната зала на „Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници”, етаж 2

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА: 5 лева с ДДС