10
Апр

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

00533-2020-0010

Разяснениe, на основание чл. 180 от ЗОП, по обществена поръчка с предмет ,,Доставка на канцеларски консумативи – хартия”.

Съобщение към поръчка: