17
Дек

Застраховка "Отговорност на летище София, летище Пловдив и летище Горна оряховица за причинени имуществени и неимуществени вреди

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договор № 100-Д-74/17.04.2015 г.

с предмет: "Застраховка "Отговорност на летище София, летище Пловдив и летище Горна оряховица за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица от дейността им като летищни оператори и оператори по наземно обслужване за срок от 12 месеца" (Ариел)

Съобщение към поръчка: