27
Дек

Изготвяне на проект за ремонт на наземното осветление на летателното поле и вертикална светлинна маркировка

27/12/2018

005332018-0023

           „Летище София” ЕАД открива процедура (публично състезание) за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изготвяне на проект за ремонт на наземното осветление на летателното поле и вертикална светлинна маркировка на летище София за привеждането му в съответствие с изискванията на регламент (ЕС) №139/2014 на комисията от 12 февруари 2014 година, както и изпълнение на строително – ремонтните/монтажни работи по изпълнение на проекта“

Срок за получаване на оферти – до 17.00 ч. на 31.01.2019 г.

Отваряне на оферти – от 14.00 ч. на 01.02.2019 г., Заседателна зала, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.