03
Яну

Информация за изпълнен договор за Абонаментно обслужване на асансьори и ескалатори, както и прилежащата към тях апаратура, на територията на летище София, за срок от три години

Информация за изпълнен договор:

ЕТ МАРИЦА-М-БОРИС МИХАЛКОВ, № 100-Д-210/18.11.2013 - „Абонаментно обслужване на асансьори и ескалатори, както и прилежащата към тях апаратура, на територията на летище София, за срок от три години“

Съобщение към поръчка: