17
Мар

Обявление за приключване на договор № 100-Д-90/25.02.2019

Обявление за приключване на договор № 100-Д-90/25.02.2019 г. – Дева Транс ООД с предмет: ,,Товарене, извозване и разтоварване на сняг на площта, обхващаща перона, ВИП А, карго зоната и предаерогаровите площади на Терминал 1 и Терминал 2 на летище София за срок от една година”.

 

Съобщение към поръчка: