12
Авг

Обявление за приключване на договор 100-Д-94/20.03.2020 - АСИ ХИДРОСИС ЕООД

Обявление за приключване на договор 100-Д-94/20.03.2020 -  АСИ ХИДРОСИС ЕООД с предмет:  Доставка на антиобледенителни продукти за обработка на писта за излитане и кацане /ПИК/, пътеки за рулиране /ПР/, перон и други асфалтобетонови и бетонови настилки на Летище София за срок от една година“, по обособени позиции.

Обособена позиция 2 - „Доставка до 300 тона, от които 100 тона опция антиобледенителни гранули, предназначени за обработка на ПИК, пътеки за рулиране (ПР), перон и други асфалтобетонови и бетонови настилки на ЛС

 

Съобщение към поръчка: