13
Апр

Обявление за приключване на договор

00533-2019-0025

 Обявление за приключване на договор №100-Д-355/20.12.2019 - КОНДЕКС ЕООД с предмет - „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов водоохлаждащ агрегат за нуждите на Терминал 2 към Летище София“

Съобщение към поръчка: