15
Юли

Окомплектоване и доставка на 20 комплекта автономни въздушни дихателни апарати

Съобщение

Уважаеми дами и господа,

Постъпили са въпроси във връзка с процедура на възлагане на обществена поръчка с предмет: „Окомплектоване и доставка на 20 комплекта автономни въздушни дихателни апарати, необходими за специализираните противопожарни автомобили на летище София”

С настоящето публикуваме въпросите и отговорите.

Съобщение към поръчка: