14
Дек

Осигуряване на служба за спешна медицинска помощ

14/12/2018

00533-2018-0017

„Летище София" ЕАД открива процедура (публично състезание) за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Осигуряване на служба за спешна медицинска помощ на летище София” за срок от 12 (дванадесет) месеца

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 04.01.2019г.

Отваряне на офертите: от 14:00 часа на 07.01.2019г.