11
Дек

Осъвременяване на системата за мониторинг на авиационния шум и наблюдение на траекториите на полетите

00533-2014-0029

Процедура на договаряне с обявление за обществена поръчка с предмет: „Осъвременяване на системата за мониторинг на авиационния шум и наблюдение на траекториите на полетите, разширяване на функционалността й и абонаментно обслужване и поддръжка”, за срок от четири години.