28
Май

Отговорност на летище София, летище Пловдив и летище Горна Оряховица за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица от дейността им като летищни оператори и оператори по наземно обслужване

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

,,Летище София” ЕАД организира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Застраховка ,,Отговорност на летище София, летище Пловдив и летище Горна Оряховица за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица от дейността им като летищни оператори и оператори по наземно обслужване” за срок от 12 месеца”.

Срок за закупуване на документация: всеки работен ден до 16:00 часа на 06.06.2014 година.

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 13.06.2014 година.

Отваряне на офертите: от 11:00 часа на 16.06.2014 година в заседателната зала на ,,Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. ,,Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, ,,Заминаващи пътници”, етаж 2.

Цена на документацията: 6 лева с ДДС.