09
Яну

Проектиране и изпълнение на втора водопроводна връзка

Информация за изпълнен договор:

Обединение Хидрострой-Саплат ДЗЗД, № 100-Д-43/25.02.2015 - „Проектиране и изпълнение на втора водопроводна връзка на Летище София ЕАД