06
Яну

Протоколи и решение на комисия относно обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на вертикални резервоари №5 и №6,

Протоколи и решение на комисия относно обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на вертикални резервоари №5 и №6,

предназначени за авиационен керосин”  

Съобщение към поръчка: