11
Сеп

Протокол 2 от работата на комисията, относно обществена поръчка

00533–2019-0025

Протокол 2 от работата на комисията, относно обществена поръчка с предмет Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов водоохлаждащ агрегат за нуждите на Терминал 2 към Летище София.

Съобщение към поръчка: