15
Апр

Публикувани протоколи и решение

00533-2020-0004

Публикувани протоколи и Решение № З-264/14.04.2020 г. по обществена поръчка (публично състезание) с предмет: „Абонаментно техническо обслужване, поддръжка и доставка на резервни части за системите за сградна автоматика, инсталирани на летище София - Терминал 2 и ВИП „А”

Съобщение към поръчка: