19
Юни

ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

00533-2020-0010

Публикувано обявление за възложена поръчка с изх. № 100-9310/19.06.2020 г. по обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на канцеларски консумативи – хартия”

 

Съобщение към поръчка: