21
Сеп

ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

00533-2020-0011

 Публикувано обявление за възложена поръчка с изх. № 100-14986/21.09.2020 г. по обществена поръчка с предмет „Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване и пожарогасене, включително и доставка на резервни части и/или компоненти“ за нуждите на „Летище София“ ЕАД, по обособени позиции за обособена позиция № 2 „Абонаментно обслужване, поддръжка и доставка на резервни части за системите за пожарогасене, инсталирани на Терминал 1 и Терминал 2 на летище София“

 

Съобщение към поръчка: