16
Апр

ПУБЛИКУВАНО РЕШЕНИЕ

00533–2019-0043

    Публикувано Решение № З-265/15.04.2020 г. по обществена поръчка с предмет: „Доставка на антиобледенителни продукти за обработка на писта за излитане и кацане (ПИК), пътеки за рулиране (ПР), перон и други асфалтобетонови и бетонови настилки на летище София, за срок от една година“, за обособена позиция № 1 „Доставка на 30 000 литра антиобледенителна течност, предназначена за обработка на писта за излитане и кацане (ПИК), пътеки за рулиране (ПР), перон и други асфалтобетонови и бетонови настилки на летище София“.

 

Съобщение към поръчка: