29
Май

ПУБЛИКУВАН ДОГОВОР И ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

00533-2020-0004

Публикувано обявление за възложена поръчка с изх. № 100-8177/29.05.2020 г., договор и приложения към него по обществена поръчка с предмет: „Абонаментно техническо обслужване, поддръжка и доставка на резервни части за системите за сградна автоматика, инсталирани на летище София - Терминал 2 и ВИП „А”

Съобщение към поръчка: