15
Юни

ПУБЛИКУВАН ДОГОВОР И ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

00533-2020-0005

Публикувано обявление за възложена поръчка с изх. № 100-9033/15.06.2020 г., договор и приложение към него по обществена поръчка с предмет: „Водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадните битово-фекални води на Летище София ЕАД - обект летище София”

Съобщение към поръчка: