03
Дек

Публикуван протокол № 2/02.12.2019 г.

03/12/2019

Публикуван протокол № 2/02.12.2019 г. по обществена поръчка с предмет„Доставка на антиобледенителни продукти за обработка на писта за излитане и кацане (ПИК), пътеки за рулиране (ПР), перон и други асфалтобетонови и бетонови настилки на летище София, за срок от една година“, по обособени позиции

Съобщение към поръчка: