02
Авг

Разяснение по постъпило запитване в открита процедура

00533-2019-0025

 ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Разяснение по постъпило запитване в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов водоохлаждащ агрегат за нуждите на Терминал 2 към Летище София“.

 

Съобщение към поръчка: