18
Мар

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

00533–2020-0001

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ И ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯ

00533–2020-0001

Решение № З – 224/17.03.2020 г. за избор на изпълнител и протоколи от работата на комисия в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на инвестиционен проект за преустройство на ресторанта на ниво + 1, Терминал 1 на летище София в „Клуб на авиацията с музейна експозиция“

Съобщение към поръчка: