18
Мар

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

00533-2020-0003

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ И

ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯ

 

00533-2020-0003

Решение за избор на изпълнител и протоколи от работата на комисия в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Абонаментно обслужване и поддръжка на системата за мониторинг на авиационния шум и наблюдение на траекториите на полетите за срок от една година“

Съобщение към поръчка: