18
Мар

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

00533-2019-0003

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ И ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯ

00533-2019-0003

Решение за избор на изпълнител и протоколи от работата на комисия в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителни, ВИК и електро материали за текуща поддръжка на сградния фонд, инфраструктурата на територията на Летище София“

Съобщение към поръчка: