27
Дек

РЕШЕНИЕ И ПРОТОКОЛИ

00533–2019-0043

    Публикувано Решение № З-1068/23.12.2019 г., Протокол № 1/21.11.2019 г., Протокол № 2/02.12.2019 г., Протокол № 3/13.12.2019 г.  и  Протокол № 4/18.12.2019 г. на комисията и Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП по обществена поръчка с предмет: „Доставка на антиобледенителни продукти за обработка на писта за излитане и кацане (ПИК), пътеки за рулиране (ПР), перон и други асфалтобетонови и бетонови настилки на летище София, за срок от една година“, по обособени позиции

Съобщение към поръчка: