18
Мар

СЪОБЩЕНИЕ

00533-2020-0009

Документация за участие в открита с  решение № З-213/13.03.2020 г.  процедура за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София” ЕАД”.

Съобщение към поръчка: