19
Мар

СЪОБЩЕНИЕ

00533-2020-0004

00533-2020-0004

 

Публикуван протокол на комисията № 2/17.03.2020 г. по обществена поръчка с предмет „Абонаментно техническо обслужване, поддръжка и доставка на резервни части за системите за сградна автоматика, инсталирани на летище София - Терминал 2 и ВИП „А”.

Съобщение към поръчка: