27
Май

СЪОБЩЕНИЕ

00533-2020-0011

            Публикуван протокол на комисията № 2/21.05.2020 г. по обществена поръчка с предмет „Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване и пожарогасене, включително и доставка на резервни части и/или компоненти“ за нуждите на „Летище София“ ЕАД, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Абонаментно обслужване, поддръжка и доставка на резервни части за системите за пожароизвестяване, инсталирани на територията на летище София–Терминал 1, склад за счетоводни материали, складове № 1 и № 2, Терминал 2 и ВИП–А“; Обособена позиция № 2 – „Абонаментно обслужване, поддръжка и доставка на резервни части за системите за пожарогасене, инсталирани на Терминал 1 и Терминал 2 на летище София“.

Съобщение към поръчка: