17
Юни

Съобщение

00533-2019-0002

Решение за обществена поръчка с предмет „Текущ ремонт на асфалтобетоновата настилка на Пътека за рулиране (ПР) „L“ в участъка от L1 до L2*, включително демонтаж и монтаж на светосистема“

 

Съобщение към поръчка: