07
Ное

ИЗВЪРШВАНЕ НА СТОКОВ КОНТРОЛ

07/11/2017

ИЗВЪРШВАНЕ НА СТОКОВ КОНТРОЛ НА СТОКИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРОДАЖБА В МАГАЗИНИТЕ И НА ПЕТРОЛНИТЕ ПРОДУКТИ, ДОСТАВЯНИ НА „ЛЕТИЩЕ СОФИЯ“ ЕАД

„Летище София“ ЕАД, на основание чл. 4, ал. 3 и чл. 23, ал. 8 от Вътрешните правила за планиране, възлагане и контрол на обществени, смесени и частни поръчки, отправя покана до всички заинтересовани лица за участие в избора на изпълнител на частна поръчка с предмет: „Извършване на стоков контрол на стоките, предназначени за продажба в магазините и на петролните продукти, доставяни на „Летище София“ ЕАД“.

Краен срок за подаване на оферти – 21.11.2017 г. /17:00 часа/