03
Яну

Изработка и доставка на фирмени рекламни торбички и пликове, необходими за поставяне на стоки, закупени от магазините на „Летище София” ЕАД

03/01/2018

,,Летище София” ЕАД отправя публична покана по чл. 290 от Търговския закон до неопределен кръг търговци за подаване на оферта за изпълнение на частна поръчка с предмет: „Изработка и доставка на фирмени рекламни торбички и пликове, необходими за поставяне на стоки, закупени от магазините на „Летище София” ЕАД”

Краен срок за подаване на оферти  -  до 17:00 часа на 18.01.2018 г.

Отваряне на офертите -  19.01.2018 г. от 14:00 часа.