04
Авг

Протоколи от комисия

Протоколи от работата на комисия относно възлагането на частна поръчка по реда на чл.4, ал.2 от ВППВКОСЧП с предмет: " Даставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на самолетообслужваща техника в две обособени позиции"