21
Ное

Протоколи от работата на комисия

Протоколи от работата на комисия по поръчка с предмет: "Изработка и доставка на фирмени рекламни торбички и пликове, необходими за поставяне на стоки, закупени от магазините на „Летище София” ЕАД"