03
Авг

Протоколи от работата на комисия

03/08/2017

Протоколи от работата на комисията за поръчка с предмет „Доставки на антиобледенителна течност, предназначена за обработка на въздухоплавателни средства, извършвани за срок от 12 месеца”