22
Авг

Протокол № 1 и Протокол № 2 от работата на комисията

22/08/2017

Протокол № 1 и Протокол № 2 от работата на комисията за частна поръчка с предмет: ,,Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на два броя големи, нови пътнически перонни автобуси”