10
Сеп

Сключен договор

"Летище София" ЕАД сключи договор за възлагане на частна поръчка за доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на самолетообслужваща техника.