12
Яну

Сключен договор за възлагане на частна поръчка за „Изработка и доставка на фирмени рекламни торбички и

Сключен договор за възлагане на частна поръчка за „Изработка и доставка на фирмени рекламни торбички и пликове, необходими за поставяне на стоки, закупени от магазините на „Летище София” ЕАД”