25
Сеп

Сключен договор

25/09/2017

Сключен договор за Доставки на антиобледенителна течност, предназначена за обработка на въздухоплавателни средства, извършвани за срок от 12 месеца