Междутерминален транспорт

 

Междутерминалният транспорт се движи, както следва:

По маршрут Терминал 1 – Терминал 2: в часовете от 05:00 до 21:00 ч. на интервал от 30 мин.

По маршрут Терминал 2 – Терминал 1: в часовете от 5:15 до 20:45 ч. на интервал от 30 мин.

За времето от 21:00 до 05:00 ч. междутерминален транспорт се предоставя по заявка на гишета „Информация“, разположени в обществените зони на двата терминала или на тел.: +359 2 937 22 11/ 12/ 13.