Междутерминален транспорт

Летище София осигурява директен транспорт между Терминал 1 и Терминал 2 без междинни спирки по маршрута. Автобусите, обозначени като трансферни, се движат ежедневно на интервал от 15 мин. от 05:00 до 23:00 ч.  Превозът е безплатен.

Спирките на трансферните автобуси пред двата терминала са обозначени с указателни табели и с маркировка върху пътната настилка.

За допълнителна информация или за заявка за превоз извън времето 05:00 – 23:00 ч.: тел. + 359 2 937 2211/12//13 или на гишета „Летищна и туристическа информация“, разположени в обществени зони на Терминал 1 и Терминал 2.