Междутерминален транспорт

Летище София осигурява директен транспорт между Терминал 1 и Терминал 2 без междинни спирки по маршрута. Автобусите, обозначени като трансферни, се движат ежедневно от 05:00 - 23:00 ч на интервали : 05:00 - 07:00 ч. на всеки 30 мин;  07:00 – 19:00 ч. на всеки 15 мин;.19:00 - 23:00 ч. на всеки 30 мин.  Превозът е безплатен.

Спирките на трансферните автобуси пред двата терминала са обозначени с указателни табели и с маркировка върху пътната настилка.

Извън времето 05:00 - 23:00ч. междутерминалният транспорт е по заявка, която се изпълнява при възможност. За допълнителна информация или за заявка за превоз .: тел. + 359 2 937 2211/12//13; 359 2 937  2296 или на гишета „Летищна и туристическа информация“, разположени в обществени зони на Терминал 1 и Терминал 2.