С метро

Линия 1 на столичното метро свързва Летище София с центъра на града и осигурява пряка транспортна връзка на летището до големите жилищни комплекси в непосредствена близост - „Дружба“ и „Младост“, както и до по-отдалечените такива в западна посока – ж.к. „Западен парк“ и „Люлин“.

Времето, необходимо за достигане от Летище София до центъра, е приблизително 18 мин. С прекачване от линия 1 на линия 2 на метростанция „Сердика” за по-малко от половин час се достига от летището до Централна автогара - София и Централна ж.п. гара. Връзка с железопътния транспорт е възможна и чрез отстоящата на две метроспирки от Летище София метростанция „Искърско шосе“. На едноименната спирка се прави връзка с влаковете по направленията София – Пловдив и София - Карлово. За повече информация относно разписание на влаковете – БДЖ Пътнически превози.

Останалите спирки по маршрута на метрото осигуряват удобни транспортни връзки с автобусни и тролейбусни линии на масовия градски транспорт.

Влаковете по линията до летището се движат в часовия диапазон 5:30 - 24:00 ч. в делнични и празнични дни.

Виж повече

Метростанцията на Летище София се намира в източната част на Терминал 2. За да стигнете до нея следвайте синята линия върху подовата настилка в обществена зона на Терминал 2.

 

Между двата терминала е осигурен безплатен летищен транспорт.

Спирките на трансферния микробус са непосредствено пред терминалните сгради и са надлежно обозначени с вертикална и хоризонтална маркировка.

Виж повече

С градски транспорт

АВТОБУСНИ ЛИНИИ № 84 И № 184

Линия 84 свързва центъра на града  (ул. „Ген. Гурко”) с Терминал 2 и с Терминал 1 на летище София. Обратният път оттам е по бул. „Хр. Колумб“ - бул. „Цариградско шосе” до ул. „Ген. Гурко”.

Линия 184 свързва центъра на града (ул. „Ген. Гурко”)  с Терминал 1 и Терминал 2. Обратният път оттам е по бул. „Хр. Колумб” - бул. „Цариградско шосе” - ул. „Ген. Гурко”.

Двете автобусните линии са с целодневно разписание, като точните часове, вкл. първа и последна кола са публикувани на „Център за градска мобилност“. Времето, необходимо за достигане от начална до крайна спирка по линии 84 и 184 е приблизително 45 мин. в делнични и 35 мин. в празнични дни.

Автобусна линия 184 е експериментална със срок на действие до средата на октомври 2017 г.

 

АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 384 

Линия 384 осигурява достъп до летище София – Терминал 2 от жк „Дружба“. Маршрутът с начална спирка жк „Дружба“ 2 е по бул. „Хр. Колумб“, през жк „Дружба“1 до Терминал 2 и обратно по същия път.

Автобусната линия е с целодневно разписание, като точните часове, вкл. първа и последна кола са публикувани на „Център за градска мобилност“. Времето за достигане от началната до крайната спирка е около 25-30 мин. в делнични и празнични дни.

Ако от Терминал 2 бихте искали да ползвате обществен автобусен транспорт, червената маркировка върху подовата настилка в обществена зона указва пътя към автобусните спирки.

 

Билети и багажи

На Летище София билети за обществения градски транспорт могат да бъдат закупени от търговските обекти на „Разпространение на Печата” (РП), разположени в обществените зони на Терминал 1 и на Терминал 2, както и от автомат за автобусни билети, инсталиран в обществена зона „Пристигане” на Терминал 1. Автоматът работи с български левове и монети, а издадените билети важат за автобусни линии 84,184 и 384.

Автоматите за метро-билети са разположени в метростанция „Летище София“. Освен с български левове и монети на единия от автоматите билети могат да бъдат закупени и чрез кредитни карти.

Важно: Пътник с редовен превозен документ има право да превозва до 2 бр. ръчен багаж, като сборът от дължината, височината и широчината за всеки един от тях не надвишава 140 см. Багаж, с по-големи размери от посочените, се таксува с отделна карта за еднократно пътуване или с талон от карта за 10 еднократни пътувания.

За повече информация относно маршрутите, разписанието, тарифите за превоз на обществения градски транспорт: Метрополитен София и Център за градска мобилност - София.