За нас

Авиационният учебен център е създаден на 15.06.2004г със заповед на Изпълнителния директор, като постоянно действащ вътрешно - фирмен център за обучение на служителите на Летище София. През  2007г. със Свидетелство № 16 „Авиационен учебен център” при „Летище София” ЕАД е лицензиран от ГД „ГВА” и стартира обучения и за служители на външни фирми.

Учебният център се помещава в самостоятелни сгради, разполага с три учебни зали, както и зала с работни станции CUTE за обработка на пътници, зала със специализиран софтуер за компютърно базирано обучение на рентгенови оператори и зала с реален пункт за проверка на лица и багажи.

Преподавателски състав

Преподавателите на центъра са одобрени от ГД „ГВА”, поддържат ниво  на квалификация в съответствие с фирмените потребности и националните, европейски и международни стандарти.

Същите са преминали курсове на обучение за инструктори в международни авиационни учебни центрове – ICAO, IATA, ACI и др.

Квалификации и обучение

В АУЦ се провеждат квалификационни и обучителни курсове за персонал ангажиран в:

 • Авиационната сигурност
 • Наземното обслужване
 • Летищните операции

Обученията в АУЦ се провеждат по програми изготвени от инструкторите.

На успешно завършилите обучение по съответните дисциплини АУЦ издава сертификати съгласно Наредба № 27 на МТИТС.

Планирани обучения

Програми

Програмите изготвени от инструкторите са в съответствие с националните, европейски и международни изисквания и одобрени от ГД „ГВА” и могат да бъдат свалени от линка по-долу.

Програми

Нашите клиенти

Сред нашите клиенти са:

 • Авиокомпания „България Ер”
 • Авиокомпания „Би Ейч Ер”
 • Авиокомпания „Хели Ер – САУ” АД
 • „Летище Бургас”
 •  „Летище Варна”
 • „Летище Пловдив”
 • „Летище Горна Оряховица”
 • „Луфтханза техник София”
 • „Суиспорт България”
 • „Голд Ер Хендлинг”
 • „Орбит”
 • „DHL” и други.

Силвия Кусева – Владимирова

Ръководител отдел

+359 2 937 3640

      +359 2 937 3566

e-mail: s. vladimirova@sofia-airport.bg

Силвия Тодорова

Главен експерт „ Стандарти, технологии
и качество на обслужване”

+359 2 937 3646

      +359 2 937 3647

e-mail: s.todorova@sofia-airport.bg

Саня Димитрова

Експерт „Обучение, стандарти и качество на летищните операции и наземното обслужване”

+359 2 937 3644

      +359 2 937 3645

e-mail: [email protected]

Яна Иванчева

Експерт „Обучение, стандарти и нови технологии”

+359 2 937 3642

      +359 2 937 3643

e-mail: y.ivancheva@sofia-airport.bg

 

Емилия Георгиева

Експерт „Обучение, стандарти и качество на летищните операции и наземното обслужване”

+359 2 937 3639

e-mail: [email protected]

костадин мацурев

Главен експерт „Авиационна сигурност”

+359 2 937 3635

e-mail: matsurev@sofia-airport.bg 

 

виктория кабакчиева

Главен експерт „Авиационна сигурност”

e-mail: v.kabakchieva@sofia-airport.bg

 

 

василена янчева

Експерт „Авиационна сигурност”

++359 2 937 2114

e-mail: [email protected]

ПЕТЯ САВОВА БОНЕВА

Експерт „Авиационна сигурност”

+359 2 937 3636

e-mail: savova@sofia-airport.bg

ЕЛЕНА СТОЯНОВА

Експерт „Авиационна сигурност”

+359 2 937 3654

    e-mail: [email protected]