АВИОДИСПЕЧЕР ВЪЗДУШНО ОБСЛУЖВАНЕ / РАМПАГЕНТ

"ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ: АВИОДИСПЕЧЕР ВЪЗДУШНО ОБСЛУЖВАНЕ / РАМПАГЕНТ

В ДИРЕКЦИЯ „НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ” КЪМ „ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Организира, координира и контролира дейността по наземно обслужване на определените му от авиодиспечер – супервайзор самолети от дневния наряд за полети:
 • Преди кацане на ВС;
 • След спиране на ВС на стоянка;
 • След излитане на ВС;
 • При противообледенителна обработка на самолета.
 • Следи и информира дежурните рампагенти за часовете на кацане на ВС, обема заявени допълнителни услуги, получени оперативни съобщения за местоположение на ВС на перона и настъпващи промени.

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Отговаря за изпълнението на горепосочените основни функции и задължения;
 • Спазва графика за работа и работно време;
 • Отговаря за безопасността на труда и спазване реда и дисциплината.

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Образование – средно.
 • Свидетелство за управление на МПС категория – В.
 • За предимство ще се приеме ползването на чужд език.
 • Емоционално уравновесен, притежаващ способности да взима правилни решения в различни ситуации.
 • Физически здрав.
 • Устойчив на стрес и натоварвания.
 • Умения за работа с хора, чувство за отговорност, оперативност.
 • Отзивчивост, дипломатичност и инициативност.
 • Да има добра представа за себе си и за възможностите си.
 • Ползване операционна система Windows с приложения Word, Excel, електронна поща.
 • Работа при различни атмосферни условия.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:          

 • Възможност за работа в солидна компания в екип от професионалисти при много добри условия.
 • Много добро възнаграждение, включително допълнителни придобивки.
 • Отлични възможности за обучение и професионално развитие.

Ако разпознавате себе си в горепосочените изисквания и вярвате, че „Летище София“ е Вашето място за развитие, ще се радваме да обсъдим възможността да станете част от нашия екип. Можете да кандидатствате като изпратите актуална Автобиография на адрес: гр. София, бул. Христофор Колумб № 1 или на посочения e-mail: [email protected] в срок до 12.01.2020 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.