Важни контакти

ЛЕТИЩНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

+359 2 937 2146

Летищна противопожарна служба

+359 2 937 2333

ГРАНИЧНА полиция

+359 2 937 3050