Наред с дискретността и отличното качество на обслужване всички изброени характеристики на ВИП салона го налагат като място с представителни функции при пресконференции или интервюта, провеждани при посещения от страната на лица с обществена или международна известност.  
 
Заявката за ползване услугите на ВИП салона следва да бъде направена най-късно до 24 часа преди часа на излитане/кацане на самолета. Резервацията се заявява на телефони:
 
+359 2 937 2192

      +359 2 937 2193

или

[email protected]