ЕКСПЕДИТОР СТОКИ И ТОВАРИ

 ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

 

 

ЕКСПЕДИТОР СТОКИ И ТОВАРИ“ В ДИРЕКЦИЯ „МАРКЕТИНГ, ПОКУПКИ И ЛОГИСТИКА” КЪМ „ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

 

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Извършва товаро-разтоварна дейност при получаване на стоките в складовете;
 • Получава новопристигналите стоки, като ги проверява по количество и качество;
 • Подрежда и разпределя стоките в складовите площи по видове;
 • Подготвя стоката в търговски вид за подреждане в магазина;
 • Доставя стоките от склада до съответните магазини, като ги предава на материално отговорното лице от магазина;
 • Финансова отчетност. Носи материална отговорност за заскладените стоки.

 

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Образование: средно;
 • Допълнителна квалификация: шофьорска книжка категория В или по-висока;
 • Комуникативни умения;
 • Лични качества: отговорност, самоорганизираност,  издръжливост,  оперативност, изпълнителност;
 • Опитът на сходна позиция се счита за предимство.

 

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:      

 • Възможност за работа в солидна компания и работа в екип от професионалисти при много добри условия;
 • Много добро възнаграждение, включително допълнителни придобивки;
 • Отлична  възможност за професионално развитие.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо най-късно до 29.03.2019 г. на адрес: гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб“ № 1 или на e-mail адрес: [email protected]

 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.